DigiTennis


TK Gorica Piramida 2024

 

PRAVILNIK TEKMOVANJA TENIŠKE PIRAMIDE 2024

 

 

1. člen

Opis, namen in cilji tekmovanja

 

Teniška piramida je tekmovanje rekreativnih teniških igralcev. Namen tekmovanja je spodbujanje igranja tenisa in druženja.

Cilj tekmovanja je doseči čim višjo pozicijo v piramidi. Vsak igralec, ki pristopi k tekmovanju se zavezuje, da bo spoštoval pravila tekmovanja ter se športno vedel tako na igrišču, kot tudi izven njega.

Vodenje in evidentiranje tekmovanja poteka preko spletne platforme DigiTennis.

 

2. člen

Trajanje tekmovanja in začetno stanje

 

Tekmovanje traja od 22.4.2024-21.9.2024 po pravilih teniške piramide.

Začetni vrstni red prijavljenih igralcev določi vodstvo tekmovanja.Upošteva se končno razvrstitev lanskega leta pri čemer se na začetku boljše igralce uvrsti nižje na piramidi tako, da se v začetku igra bolj mešane dvoboje.

 

3. člen

Prijava igralca v tekmovanje

 

Igralci se v tekmovanje lahko prijavijo do 22.4.2024 0:00 preko spletne platforme DigiTennis. Zatem bo izvedena začetna postavitev s strani vodje tekmovanja. Igralci se lahko prijavijo tudi po 22.4.2023 a bodo v tem primeru uvrščeni na konec piramide. Povezava do platforme je objavljena na spletni strani TK Gorica ( www.tkgorica.si).

Igralec ob registraciji navede svoj internetni naslov, številko mobilnega telefona, datum rojstva ter spol. Pogoj za aktivacijo igralca v piramidi ja plačana kotizacija skladno z veljavnim cenikom TK Gorica. Igralci, ki so že prijavljeni v sistem DigiTennis registracije ne potrebujejo ampak opravijo samo prijavo na tekmovanje TK Gorica Piramida 2024.

Podatki za plačilo:

Tenis klub Gorica

Bazoviška 4

5000 Nova Gorica

IBAN SI56 0475 0000 0584 670

BIC KBMASI2X

Koda namena: GDSV

Cena: 35 €

Namen: PIRAMIDA -  »ime in priimek tekmovalca«

Po prejetju prijavnine, se igralca aktivira v sistemu, kar pomeni, da lahko prične z igranjem in izzivanjem nasprotnikov.

 

4. člen

Izzivanje igralcev

Izzivamo lahko vse tekmovalce, ki so:

·          v isti vrsti uvrščeni pred nami (to je proti levi glede na našo pozicijo) in

·          v zgornji vrsti vse tekmovalce do maksimalno desnega od sebe. Prvih 15 igralcev lahko izziva vse igralce v svoji vrsti in v 1 vrsti višje.

Ni mogoče izzivati igralcev, ki imajo že dogovorjen in potrjen dvoboj. Takšni igralci so v sistemu obarvani v sivo barvo.

5. člen

Potrditev tekme ter igranje

 

Ko igralec izziva drugega igralca, slednji dobi obvestilo o tem, da je izzvan:

·          preko SMS sporočila in

·          elektronske pošte.

Izzvani igralec mora potrditi tekmo v času 24 ur od prejema obvestila o izzivu po SMS ali v sistemu DigiTennis. Če tekme ne potrdi se šteje, da je dvoboj izgubil.

Ko izzvani igralec potrdi tekmo, je izzivalec o tem obveščen preko SMS sporočila in elektronske pošte. Od takrat začne teči 7-dnevni rok, ko morata igralca odigrati tekmo.

 

Preklic potrjenega dvoboja opravi vodja tekmovanja. Namen preklica je sprostiti piramido v primeru ko igralca ne moreta uskladiti termina v predvidenem roku in s tem se omogoči, da se igrajo drugi dvoboji.

Preklic je možen v primeru, da OBA igralca pisno sporočita strinjanje s preklicem vodji tekmovanja. Po izvedenem preklicu se dvoboj izbriše iz sistema in tekmovalca postaneta prosta tekmovalca.

V primeru, da pride do poškodbe enega ali drugega tekmovalca po potrjenem dvoboju oz. malo pred dogovorjeno tekmo ali med samo tekmo mora v tem primeru poškodovani igralec dvoboj predati. V kolikor tega ne stori poškodovani igralec lahko to stori vodja tekmovanja po ugotovitvi dejstev.

 

 

Termin: igralca se o terminu dogovorita sporazumno

Rezervacija igrišča: igrišče rezervira izzivalec

Žoge: nove žoge zagotovi izzvani igralec

Pravila tekmovanja: Piramidni del tekmovanja se igra na dva dobljena seta. Pri izzidu 1:1 v setih se oddigra veliki tiebreak do 10.

 

Lokacija : dvoboji se praviloma igrajo na igriščih v športnem parku Nova Gorica in v Solkanu pri Žogici. Tekmovalca se lahko izjemoma dogovorita tudi za drugo lokacijo pri čemer se morata o temu strinjati oba.

Prekinitev tekme: v primeru prekinitve tekme (dež, konec rezervacije igrišča), se tekma nadaljuje z rezultatom pri katerem je bila prekinjena.

Razvrstitev po odigranem dvoboju:

 

A: zmaga izzivanega               mesta na piramidi nespremenjena

 

 

B: zmaga izzivalca                  poziciji na piramidi se zamenjata

 

6. člen

Vpis rezultata

 

Po odigrani tekmi tekmovalca vpišeta rezultat v sistem DigiTennis

Rezultat lahko vpiše katerikoli od tekmovalcev, ne glede na izid. Če rezultat ni vpisan v roku 7 dni od potrditve dvoboja oba igralca izgubita eno mesto. Igralca lahko v primeru slabega vremena zaprosita vodjo tekmovanja za podaljšanje roka za oddigranje.

 

7. člen

Pravica do zavrnitve izziva in sankcije

 

Igralec, ki je izzvan lahko zavrne izziv, če ima izpolnjeno mesečno kvoto:

 

·          vsaj 3 dejansko odigrane tekme v tekočem mesecu( v kolikor tekma ni bila oddigrana(predaja) se ne šteje v kvoto)

 

 

Igralec lahko v času tekmovanja izkoristi 14 dni odsotnosti. Slednjo vsak igralec zase vnese v sistem DigiTennis. Na primer, da igralec vnese odsotnost od 1.7-14.7 to pomeni, da se z dnem 1.7 igralčeva pozicija zamrzne in ostali igralci ga ne morejo izzvati. Prav tako velja, da ima igralec z vpisano odstotnostjo pravico zavrnitve dvoboja 7 dni pred začetkom odsotnosti. Za navedeni primer to pomeni, da od 24.6 dalje igralec lahko zavrne dvoboj zaradi napovedane odsotnosti. Igralec lahko odstotnost prekliče do 7 dni pred začetkom odsotnosti.

 

 

8. člen

JOKER

 

Igralec, ki bo oddigral 8 tekem v tekmovanju dobi pravico uporabiti JOKER žeton. V kolikor bo igralec izpolnil pogoje za JOKER bo v sistemu DigiTennis lahko izzival kateregakoli višje postavljenega igralca. Vsak igralec, ki pridobi JOKER ga lahko uporabi samo enkrat v tekmovanju.

 

9. člen

Playoff

Po zaključku rednega dela(stanje na piramidi 31.8.2024 ob 0:00) sledi play-off kamor se uvrsti najboljših 16 igralcev. Razvrstitev v osmini finala se opravi po ključu 1-16,2-15,3-14,4-13,5-12,6-11,7-10,8-9. Četrtfinalne dvoboje se določi tako, da se znova razvsti vseh 8 igralcev glede na stanje na piramidi 31.8.2024 in po ključu 1-8,2-7,3-6,4-5. Za polfinala enako po ključu 1-4,2-3. Igralca se sama dogovorita za termin, igrišče in žogice. Igralca morata datum in kraj dvoboja dogovoriti v 24h in javiti vodji tekmovanja. Igrišče zagotovi nižje uvrščeni po rednem delu. Žogice višje uvrščeni. Ti igralci se na piramidi zamrznejo dokler niso oddigrane vse tekme osmine finala. Ostali igralci igrajo lahko piramido normalno dalje. Ko so oddigrane tekme osmine finala se poraženci odmrznejo in lahko igrajo dalje do zaključka tekmovanja za čimboljšo uvrstitev. Enako se naredi tudi po oddigranih četrtfinalih. Če tekma končnice ni oddigrana oz rezultat ni sporočen do roka se smatra tekma kot neoddigrana in pozicije ostanejo nespremenjene. V primeru višje sile(dež oz zalito igrišče) se bo reševalo dvoboje sproti. V skrajnem primeru se lahko tudi podaljša rok za kakšen dan ali dva, da se lahko odigra tekme do konca. Dvoboji osmine finala bodo potekali od sobote 31.8.2024 do nedelje 8.9.2024, četrtfinalni dvoboji bodo potekali od ponedeljka 9.9.2024 do nedelje 15.9.2024, polfinalni dvoboji pa od ponedeljka 16.9.2024 do petka 20.9.2024. V soboto 21.9.2024 se naredi zaključek piramide z dvobojem za tretje mesto in veliki finale. Rezervacijo in žogice za finale in 3 mesto zagotovi vodstvo tekmovanja. Po oddigranih finalnih dvobojih bo sledil tudi uradni zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov in praktičnih nagrad.

10. člen

Reševanje sporov

 

Tekme se odigrajo v prijateljskem in športnem duhu.

 

V primeru sporov je za njihovo reševanje pristojna komisija v sestavi:

 

Vodja tekmovanja:      Miha Ravšelj

 

Član:                           Almir Kudić

Član:                           Primož Strel

 

 
Only authenticated users can sign-up to competition. If you haven't registered yet, you can create new account with: Register

Competition Signup

Select your language
© 2024 - DigiTennis - 2.7.8 All rights reserved
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more